Ponukový list pre MŠ, ZŠ a SŠ

 
Ak máte záujem zúčastniť sa na detskom kultúrnom podujatí  s deťmi do 16 rokov je potrebné:
·       vybrať si kultúrne podujatie z nášho ponukového listu
·       kontaktovať pracovníčku oddelenia knižnice, ktorá  je zodpovedná za dané podujatie,  dohodnúť si  dátum a čas podujatia  (telefonický a mailový kontakt je uvedený na ponukovom liste podujatí)
·       vytlačiť si náš online formulár „Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby (dieťaťa)“
link na formulár: 
http://www.zkgz.sk/page.html?p=45d0d7d48fdfaf03ab0d0747074c9925
vyplnený  a zákonným zástupcom dieťaťa podpísaný formulár prosíme priniesť na kultúrne podujatie
·       kultúrne podujatia realizujeme pre čitateľov knižnice  
link na prihlášky za čitateľa:
http://www.zkgz.sk/page.html?p=d0085e1d3890fa0c4a1793ed39c8090b

Podujatia určené pre MŠ, ZŠ a SŠ sú spoplatnené od 1. januára 2022
sumou 1€ / 1 dieťa.

Oddelenie pre deti a mládež beletria ponúka:

Calvin sa učí lietať ( predškoláci MŠ a žiaci 1.- 3. ročníka ZŠ ) v .pdf

Žabiak a cudzinec ( deti MŠ a 1.stupeň ZŠ ) v .pdf

Kvak a Čľup ( deti MŠ ) v .pdf

Mimi and Líza ( žiaci I. stupňa ZŠ ) v .pdf

Ako išlo vajce na vandrovku ( deti MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ  ) v .pdf

O snehuliakovi s horúcim srdcom ( deti MŠ a žiaci 1. ročníka ZŠ ) v .pdf

Ako psíček s mačičkou umývali dlážku ( žiaci I. stupňa ZŠ ) v .pdf

Gevenducha ( žiaci I. stupňa ZŠ ) v .pdf

Johannes Jensen má pocit, že je iný (deti MŠ, 1. - 4. ročníka ZŠ) v .pdf

Psy (5. - 9. ročník ZŠ) v .pdf


Informácie :
Mgr. Iveta Majvitorová, detskeoddelenie.zkgzmi@gmail.com

tel. číslo:  056-6421932
Daniela Ivančová, ivancova.zkgz@gmail.com


Oddelenie pre deti a mládež s náučnou literatúrou ponúka:

Lentilka pre dedka Edka ( 1. – 4. ročník ZŠ ) v .pdf

Prvýkrát v knižnici ( MŠ - predškoláci, 1. stupeň ZŠ ) v .pdf

Láskavé rozprávky ( 3. - 6. ročník ZŠ ) v .pdf

Veselá tvorivá dielňa ( MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ ) v .pdf

Kde, Ako, Prečo? ( 5. a 6. ročník ZŠ ) v .pdf

O Guľkovi Bombuľkovi (1. - 3. ročník ZŠ) v .pdf

Danka a Janka v rozprávke ( žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ ) v .pdf

Rastlinopis ( 5. - 6. ročník ZŠ ) v .pdf

Calvin nevie lietať (MŠ - predškoláci, 1. – 4. ročník ZŠ) v .pdf

Zvieratká v lese ( 2. – 4. ročník ZŠ ) v .pdf
 

Informácie :
Mgr. Zlatica Chmurovičová
chmurovicova.zlata.zkgzmi@gmail.com                                                                           

tel. číslo: 0908 891 810 

Mgr. Lenka Kohutová, gamecova.zkgz@gmail.com                                                                               

                                                                         

Oddelenie pre dospelých  beletria ponúka:

Milujeme Slovensko (žiaci II. stupňa ZŠ, študenti SŠ) v .pdf

 

Informácie :
Mgr. Alena Fujda,  oddeleniebeletrie.zkgzmi@gmail.com , tel. číslo: 056-6421932

Mgr. Renáta Vašková,  vaskova.zkgz@gmail.com

 

Oddelenie internetu ponúka:

Pavol Ország Hviezdoslav (žiaci II. stupňa ZŠ, študenti SŠ) v .pdf

Martin Kukučín (žiaci II. stupňa ZŠ, študenti SŠ) v .pdf

Andrej Sládkovič (žiaci II. stupňa ZŠ, študenti SŠ) v .pdf

Informácie :

Mgr. Svätoslav Holonič, sh.zkgz@gmail.com