Podujatia 2023

Ľubozvučná materčina – literárna tvorivá dielňa v jazyku národnostných menšín

Vianočný zábavný hlavolam

Spolutvorba. Diskusia o duševnom zdraví

Rozprávka o rýmovanom kráľovstve

Opice z našej police

Krista Bendová – 100. výročie narodenia

Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2023

Kreatívne na výstave-Rozprávková tajnička 24.1.2023

Ezopove bájky, pob. na ZŠ Krymská 5

#slovo#jazyk#kniha

Štetcom pre radosť

Roald Dahl a jeho autorská dielňa 2/2023, pob. na ZŠ Krymská 5

Kreatívne na výstave – Rukavička, kto v tebe býva?

Batoh plný rozprávok 8.2.202

Kvak a Čľup sú kamaráti - List (Osmijankova literárna záhrada)

Spolutvorba. Diskusia o duševnom zdraví. 7. 2. 2023

O tebe a o mne

Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Školská 2, február

Ex Libris Ad Personam Hlohovec 2022 - 2023

Svätý Václav. Patrón země české

Magdaléna a psík terapeut, pob. na ZŠ Krymská 5

Bola raz jedna láska-valentínske básničkovanie

Magdaléna a psík terapeut, pob. na ZŠ Školská 2

Batoh plný rozprávok 15.2.2023

Roald Dahl a jeho autorská dielňa 1, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4, 16.2.2023

Roald Dahl a jeho autorská dielňa 2, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4, 23.2.2023

Kvak a Čľup nepoznajú nudu, pob. na ZŠ Krymská 5

1.január 1993-Odvážny krok

Ezopove bájky, pob. na ZŠ Školská 2

Najväčší svetoví bájkari Ezop, J. de La Fontaine, I.A.Krylov deťom, pob. na ZŠ Školská 2

Spolutvorba. Hovorme o duševnom zdraví v našom meste 2.3.2023

Přemysl Otakar II. Kráľ železný a zlatý

Tieň náhrobného kameňa, Domov seniorov na Hollého 9 v Michalovciach

Ako vzniká kniha 15.3.2023