Zdravotne znevýhodnení používatelia

Ku kultúrnym zariadeniam Košického samosprávneho kraja patrí aj Zemplínska  knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach.  Je verejnou knižnicou, ktorá plní úlohu regionálnej aj mestskej knižnice,  zabezpečuje všeobecný a rovný prístup všetkých občanov a inštitúcií mesta Michalovce a regiónu ku kultúrnym hodnotám a informáciám. Snaží sa uspokojovať aj špecifické potreby čitateľov so zdravotným  znevýhodnením  a rozširovať ponuku nových služieb.

Pre zdravotne znevýhodnených používateľov poskytujeme:

- bezbariérový vstup do budovy knižnice

- individuálny prístup zamestnancov  k čitateľovi

- zľavnený členský poplatok

   invalidný dôchodca  /dospelý/      2,50 €

   invalidný dôchodca  /dieťa/           1,25 €    

   držitelia preukazu ZŤP neplatia členský poplatok

- výpožičky kníh v Braillovom písme

- výpožičky zvukových kníh vo formáte CD

   Zoznam zvukových kníh a zásady poskytovania výpožičných služieb

                                                                                                                                                                          

AKTIVITY, PODUJATIA A PROGRAMY PRE ZNEVÝHODNENÝCH ČITATEĽOV 

Ak máte záujem zúčastniť sa na detskom kultúrnom podujatí  s deťmi do 16 rokov je potrebné:
·       vybrať si kultúrne podujatie z nášho ponukového listu
·       kontaktovať pracovníčku oddelenia knižnice, ktorá  je zodpovedná za dané podujatie,  dohodnúť si  dátum a čas podujatia  (telefonický a mailový kontakt je uvedený na ponukovom liste podujatí)
·       vytlačiť si náš online formulár „Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby (dieťaťa)“
link na formulár: 
http://www.zkgz.sk/page.html?p=45d0d7d48fdfaf03ab0d0747074c9925
vyplnený  a zákonným zástupcom dieťaťa podpísaný formulár prosíme priniesť na kultúrne podujatie
·       kultúrne podujatia realizujeme pre čitateľov knižnice  
link na prihlášky za čitateľa:
http://www.zkgz.sk/page.html?p=d0085e1d3890fa0c4a1793ed39c8090b

Podujatia určené pre MŠ sú spoplatnené od 1. mája 2017
sumou 1€ / 1 dieťa.

Oddelenie pre deti a mládež s náučnou literatúrou ponúka:

Prvýkrát v knižnici ( MŠ - predškoláci, 1. stupeň ZŠ ) v .pdf

                                                                                                          

Knižnica pravidelne spolupracuje so špeciálnymi školami, organizáciami a inštitúciami zastrešujúcimi problematiku rôznych znevýhodnení na území mesta.