Oddelenie pre deti a mládež

Prízemie je vyčlenené predovšetkým detským a mladým čitateľom. Fond oddelenia tvorí krásna a náučná literatúra, časopisy a periodiká. Súčasťou oddelenia je študovňa, kde majú čitatelia k dispozícii 24 miest a tiež rozprávková miestnosť na kultúrno-výchovné podujatia. Krásna literatúra je rozdelená do troch skupín podľa veku detských čitateľov.

Pracovníčky oddelenia uskutočňujú pre svojich čitateľov a návštevníkov informatické prípravy, kvízy, besedy so spisovateľmi, stretnutia s tvorcami rozhlasových relácií a rôzne iné podujatia. Oddelenie poskytuje služby deťom v predškolskom veku od 3 - 6 rokov a deťom do 15 rokov.