Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)