Balík informatických príprav

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach ponúka balík informatických príprav pre študentov.

Podľa Vášho výberu môžu študenti absolvovať:

 • všeobecnú informatickú prípravu
  (všetky základné informácie o našej knižnici)

 • špeciálnu informatickú prípravu, kde si môžete vybrať tému, ktorá Vám bude vyhovovať najviac

Témy špeciálnych informatických príprav:

 • Vyhľadávanie v online katalógu ZKGZ a v katalógoch slovenských knižníc
  ( menný katalóg, názvový katalóg, predmetový katalóg )
   
 • Prihlásenie do účtu čitateľa
  ( predĺženie výpožičnej lehoty a rezervácia dokumentov )

 • Návod na vyhotovanie rešerše

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte na ktoromkoľvek dole uvedenom telefónnom čísle.

metodický útvar:
tel.: 056-6441141

centrálna evidencia:
tel.: 056-6421932

riaditeľňa:
tel.: 056-6426198, 0948354554