Odozvy odborníkov a verejnosti ( kritika, recenzia, poďakovanie )

------------------------------------------------------------------------ 2021

Pred malou chvilou som sa dozvedel radostnu spravu.

V sutazi Kniha Zemplina 2014 - 2020, ktoru vyhlasila Zemplinska kniznica Gorazda Zvonickeho v Michalovciach, 

do ktorej bolo prihlasenych 31 kniznych titulov

kniha KAMIENOK, ktoru napisala moja dcerka Slavka s najvyssim poctom hlasov od 457 ludi ziskala Titul Kniha Zemplina 2014-2020.

Tymto sa chcem velmi VELMI PEKNE podakovat vsetkym, ktori ste za nu hlasovali.

Este vacsie podakovanie Vam mam odovzdat od autorky Kamienka Slavky Jalcovej za jej podporu v tejto sutazi.

Dakujemeeeeeee  :-)

 

------------------------------------------------------------------------ 2020

------------------------------------------------------------------------ 2019

Odborná kritika k projektu Čítajme a tvorme v knižnici

 

Beseda s redaktorkou TV JOJ Katarínou Kleknerovou

Žiaci Gymnázia Pavla Horova – členovia redakčnej rady školského časopisu Kocky, sa v rámci mimoškolského vzdelávania zúčastnili na besede s redaktorkou TV JOJ K. Kleknerovouv priestoroch Zemplínskej knižnice v Michalovciach. Podujatie bolo podporené Fondom na podporu umenia. Stretnutie bolo pre žiakov – redaktorov, ktorí sa zaujímajú o prácu v médiách, obohatením. Mohli si svoj amatérsky pohľad na svet médií doplniť o profesionálny názor. Zároveň sa dozvedeli viac nielen o mediálnej sfére, ale aj o politickej situácii na Ukrajine. Tejto besede sme sa venovali aj v školskom časopise Kocky. Ďakujeme za pozvanie.

Pre televíziu JOJ Katarína Kleknerová

Katarína Kleknerová  - známa tvár slovenského spravodajstva, reportérka, ktorá sa zameriava hlavne na dianie v neďalekej Ukrajine. Stretnutie s touto odvážnou reportérkou sa uskutočnilo 20.9.2019 v michalovskej Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického.

Formou otázok sme sa mohli preniesť na vojnou zmietanú Ukrajinu a dozvedieť sa informácie, ktoré nám pred obrazovkou televízie unikajú. Napríklad o pohostinnosti Ukrajincov, ale aj o ich ťažkých životoch, životnej úrovni a o tom „ako si zvykli na vojnu.“ Katarína Kleknerová nám rozpovedala aj o jej prípravách reportáží, aj o tom, aké ťažké je nájsť wifi, aj o prvej línii. Ako spolu s riaditeľkou školy pri nakrúcaní videli z okna ostreľovača. Beseda bola preplnená podobnými príbehmi, ktoré vás zasiahnu oveľa viac, keď si uvedomíte, že sa to deje tak povediac za rohom. Beseda sa posunula aj k Černobyľu - „mestu duchov“. Toto pomenovanie sa ešte viac vrylo do kože, keď sme počuli o zážitku s hýbajúcim sa závesom. Hovorila o tom, aký zvláštny pocit mala reportérka z tohto miesta. Na konci si návštevníci besedy mohli skúsiť aj nepriestrelnú vestu, ktorú vyrobili Kataríne Kleknerovej na mieru.

                                                                                                                                        J. Nemcová, žiačka

 

DEŇ MATIEK

V piatok dňa 10. mája 2019 sa druháci a tretiaci našej školy zúčastnili pri príležitosti sviatku Dňa matiek tvorivých dielni, ktoré sa konali v knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach. Žiaci pracovali s polymerickou hmotou FIMO. Po zrozumiteľnom a odbornom vysvetlení, ako sa pracuje s touto hmotou, deti pod vedením šikovných zamestnankýň knižnice modelovali a tvorili veľmi zručne. Vyberali si farby, učili sa ich správne kombinovať a pripraviť si hmotu na vymodelovanie konkrétnej predstavy. Zistili, ako sa pracuje so silikónovými formami, ktoré sú veľmi výbornými pomôckami aj pre menej zručné deti. Kombináciou silikónovej formy a vykrajovačiek sa žiakom podarilo vytvoriť originálne prívesky. Prístup zamestnancov knižnice bol vysoko profesionálny, práca s deťmi bola pre nich prirodzená, v kontakte s deťmi boli veľmi trpezliví. Za príležitosť zúčastniť sa tejto tvorivej činnosti v príjemnom prostredí knižnice sú žiaci a učitelia Cirkevnej ZŠ v Michalovciach veľmi vďační.

Mgr. Lesníková Martina

 

 

100. výročie narodenia Vojtecha Zamarovského

Dňa 24. 10. 2019 som sa so žiakmi 9. ročníka zúčastnila podujatia: „Beseda k 100. výročiu narodenia Vojtecha Zamarovského v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického“.

Besedu viedol Ing. Václav Ihnát, pracovník Štátneho archívu v Michalovciach. Pútavou formou nám predstavil autora a podelil sa s nami o vlastné dojmy a pocity, ktoré v ňom zanechali diela autora ešte z čias jeho štúdia histórie. Priblížil žiakom najznámejšie diela autora a jeho dopad na súčasného čitateľa.

Verím, že si tieto diela prečítajú aj naši žiaci a nájdu v nich pozitívnu energiu, ktorá im pomôže pri hľadaní odpovedí na množstvo otázok, ktoré prináša život.

Ďakujeme aj Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, že zrealizovala takého podujatie s podporou „Fondu na podporu umenia“. Tešíme sa aj na ďalšie aktivity s podobným zameraním.

Tr. uč. žiakov ZŠ T. J. Moussona

Berešova

 

Podnetná diskusia v knižnici

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického s pomocou Fondu na podporu umenia a KSK pripravila 16. mája stretnutie s novinárom a politickým komentátorom Arpádom Soltészom.

Slovenská verejnosť ho môže poznať skôr ako spisovateľa, hoci ako sa nechal na stretnutí po- čuť, sám sa za veľkého spisovateľa nepovažuje. Soltészove knihy Mäso - Vtedy na východe a Sviňa vzbudili ohlas čitateľov natoľko, že autor je nositeľom Ceny knižných blogerov v súťaži Panta rhei awards 2018.

V knihe Mäso - Vtedy na východe nejeden čitateľ pocítil prepojenie s naším regiónom. Sám autor na stretnutí povedal, že jeho postavy sú fiktívne, ale udalosti, ktoré prežívajú, vychádzajú z reality. V spontánnej diskusii s čitateľ mi reagoval aj na otázku, či necíti strach, keď vo svojej práci odhaľuje nekalé praktiky mocných. „Čím viac zlých ľudí zažije trochu hanby, tým lepšie.“ V tom vidí dôležité poslanie práce novinárov, pretože ak ľudia nebudú reagovať na to, čo novinári píšu, bude ich hlas bezmocný.

ZKGZ nám do mesta priviedla kvalitného autora a inšpiratívneho človeka, ktorého názory a ochota otvorene debatovať bola čitateľským publikom ocenená.

 

Adela Maksimová

 

Detský čitateľ – formotvorné prostredie

Detské oddelenie Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach zorganizovalo 18. 10. 2019 odborný interaktívny seminár pre učiteľov primárneho vzdelávania pod názvom Detský čitateľ – formotvorné prostredie, ktorý bol zameraný na prácu s knihou a detským čitateľom. Lektormi podujatia boli PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. a propagátor detského čítania Mgr. Tibor Hujdič. Cieľom seminára bolo spropagovať čítanie detí v období primárneho vzdelávania, ktoré sa v súčasnej dobe stáva v porovnaní s informačnými technológiami nezaujímavým. Spoločne hľadali odpoveď na otázku: Prečo deti v dnešnej dobe dávajú prednosť pasívnemu prijímaniu informácií pred čítaným textom? Podujatie prinieslo pre pedagógov množstvo inšpiratívnych podnetov, ktoré využijú na vyučovacích hodinách, a to nielen Slovenského jazyka. Zážitkovou bola modelová hodina zameraná na nácvik čitateľských zručností realizovaná metódou – učíme sa navzájom, ktorá neskôr prerástla v diskusiu.

Účastníci seminára zhodne skonštatovali, že podobné podujatia by boli veľkým prínosom v ich pedagogickej praxi, za čo patrí poďakovanie organizátorovi, Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach a jej zamestnancom.

Mgr. Jana Podoľaková

 

Poďakovanie za finančnú podporu

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja,  získala v roku 2019 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 4 500 Eur na realizáciu projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Projekt prebiehal od februára do novembra  2019.  

Projekt  Čítajme a tvorme v knižnici bol zameraný na  prípravu  kultúrnych  podujatí  spojených s knihou. Pracovníci knižnice pripravili pre svojich čitateľov a návštevníkov 31 podujatí, stretnutia s autormi, zaujímavými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života, seminár pre učiteľov a detských knihovníkov, tvorivé dielne pre deti  a výstavy pre všetky vekové kategórie. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom u čitateľov a návštevníkov knižnice. Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. V rámci svojich aktivít podporuje a  financuje aj projekty knižníc.                                                                                                                                                                                

Úspech Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach by nebol docielený bez finančnej pomoci a podpory zo strany verejnoprávnej inštitúcie - Fondu na podporu umenia. Ďakujeme.

------------------------------------------------------------------ 2018

Stretnutie so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou

Deti Detského domova v Michalovciach sa dňa 10. 04. 2018 zúčastnili stretnutia s autorkou obľúbených rozprávkových kníh pre deti a mládež. Ďakujeme za príjemnú atmosféru, inšpiráciu pre mladých tvorcov z radov detí a podnetnú besedu so slovenskou autorkou Zuzanou Kuglerovou, ktorú zorganizovala Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického vďaka Fondu na podporu umenia.

Mgr. Martina Nejedlá
špeciálna pedagogička CDR
 

 

Stretnutie so spisovateľkou Máriou Blšákovou


Dňa 17. 4. 2018 sa v knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo milé podujatie: Stretnutie so spisovateľkou Máriou Blšákovou. Jeho cieľom bolo ukázať prierez jej beletristickej tvorby od počiatkov až po súčasnosť. Vrcholom však bolo predstavenie novej knihy „Za dverami číha život“, ktorú písala so svojím synom – autistom. S ľahkosťou do nej vložila svoje materinské zážitky, skúsenosti, strasti i radosti života s ním. Pre nás pedagógov i rodičov takýchto detí bolo veľmi zaujímavé počuť aj vyjadrenia tohto dospelého syna Jojka, ktorý sa besedy tiež zúčastnil. Dodalo nám to nádej, že aj keď je život s takýmito deťmi veľmi náročný, môže byť vďaka láskavej, obetavej, dennodennej starostlivosti pre obe strany zmysluplný a naplňujúci. Podujatie sa uskutočnilo za podpory Fondu na podporu umenia.

Mgr. Marianna Sopková
SZŠ pre žiakov s autizmom v Klokočove
 

 

Deň matiek


Nádherný sviatok našich mamičiek, ktorý pripadá každý rok na druhú májovú nedeľu. My sme Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili 09.05.2018. Mamičkám sme vyrábali náušnice s príveskom. Ďakujeme za tvorivé dopoludnie a skvelú organizáciu podujatia, ktoré podporil Fond na podporu umenia. Sme veľmi radi, že sme si mohli vytvoriť darčeky pre mamičku a dozvedeli sme sa niečo nové o tomto sviatku.

Mgr. Martina Lesníková a žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Michala 1.a 2. ročník.
 

 

Vodné dobrodružstvo


Dňa 22. 6. 2018 sme sa so žiakmi 6. ročníka zúčastnili na besede s pani Lenkou Šingovskou, autorkou knihy Vodné dobrodružstvo, šéfredaktorkou vydavateľstva CLASS.

Autorka veľmi pútavo rozprávala o práci na tejto knihe, o dlhej ceste, ktorá viedla k vzniku jedinečnej
a zaujímavej publikácie.

Kniha Vodné dobrodružstvo je zaujímavá svojou formou a obsahom. Je písaná dvojjazyčne –
v slovenskom a v anglickom jazyku, čím poskytuje možnosť predstaviť našu krajinu a jej prírodné
bohatstvo aj deťom Slovákov žijúcim v zahraničí. V 10 kapitolách predstavuje rozmanité podoby vody
a profesie s ňou spojené. Malých čitateľov knihou sprevádza malý Miško, ktorý spolu so svojím
otcom, lodným kapitánom navštevuje počas prázdnin vybrané lokality na Slovensku, ktoré sú
nejakým spôsobom spojené s vodou.

Žiaci mali možnosť vidieť tieto stavby stvárnené na maľovaných mapách, na základe pomocných
otázok ich identifikovali a lokalizovali. Zaujímavé a zároveň aj poučné texty sú doplnené ilustráciami,
ktoré sa žiakom veľmi páčili. Vďaka tejto besede si žiaci prehĺbili vedomosti o tom, čo voda pre ľudí
znamená, aké sú možnosti jej využitia, ale aj to, aké je dôležité ňou neplytvať. Pani Šingovská ochotne
odpovedala na množstvo zvedavých detských otázok, ktoré sa týkali jej putovania po Slovensku
v súvislosti s prácou na tejto knihe. Čas strávený na besede bol určite prínosom pre všetkých
zúčastnených. Podujatie sa uskutočnilo za podpory FnPU.

Mgr. Alena Kačmárová
ZŠ J. Švermu 6, Michalovce
 

 

Detský čitateľ – formotvorné prostredie

Dňa 05.  10. 2018 sa uskutočnil seminár pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a 8 - ročných gymnázií, pre detských knihovníkov, ktorý podporil FnPU.
Prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. predstavila pedagógom najhodnotnejšie tituly kníh určené pre detského čitateľa v súčasnej dobe. Ku každej knihe podala stručnú charakteristiku i odborný pohľad z hľadiska umeleckej hodnoty knihy. Učitelia tak získali stručný, ale po odbornej stránke hodnotný prehľad o dobrých detských knihách.
Pán Mgr. Hujdič predstavil pedagógom niekoľko tvorivých a zaujímavých aktivít v práci s knihou.
Seminár bol pripravený na vynikajúcej úrovni nielen prítomnosťou odborníkov, ale aj svojim
obsahom. Učitelia získali veľmi kvalitné odborné poznatky a praktické ukážky v práci s knihou, ktoré
môžu implementovať na vyučovacích hodinách. Tento seminár potvrdil, že poznatkov v oblasti práce
s knihou nikdy nie je dosť a je potrebné neustále vzdelávanie pedagógov, ktorým záleží na rozvoji
a zdokonaľovaní žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti. Učitelia by privítali aj ďalšie podobné
semináre, ktoré by im pomohli inovovať prácu s knihou na vyučovacích hodinách.

Mgr. Mária Papáčová
ZŠ Pavla Horova Michalovce

----------------------------------------------------------------- 2017

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach získala v roku 2017 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 5 000 Eur na realizáciu projektu K modernejšej knižnici. Projekt prebiehal od októbra 2017 do januára 2018. Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. V rámci svojich aktivít podporuje a financuje aj projekty knižníc.    Projektom  knižnica pokračovala v obnovovaní a dopĺňaní knižných regálov. Obnovou knižných regálov knižnica zabezpečila spríjemnenie a zútulnenie prostredia a zakúpením propagačnej techniky skvalitnila informovanosť o dianí v knižnici. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom u čitateľov a návštevníkov ZKGZ.                                                      

Tento úspech by nebol docielený bez finančnej pomoci a podpory zo strany verejnoprávnej inštitúcie Fondu na podporu umenia. Ďakujeme.

 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach získala v roku 2017 finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 1 500 Eur na realizáciu projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Projekt prebiehal v mesiacoch marec – december 2017.                                                              
Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. V rámci svojich aktivít podporuje a financuje aj projekty knižníc.                                                                               
Pracovníci knižnice pripravili pre svojich čitateľov a návštevníkov 20 podujatí zameraných na stretnutia s autormi, s propagátorom detských kníh, so zaujímavými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života, ako aj tvorivé dielne a výstavu pre deti školského veku. Jednotlivé projektové aktivity sa stretli s pozitívnym ohlasom nielen u čitateľov ZKGZ, ale taktiež u širokej verejnosti. Tento úspech by nebol docielený bez finančnej pomoci a podpory zo strany verejnoprávnej inštitúcie Fondu na podporu umenia. Ďakujeme.

 

Stretnutie s autorkou Andreou Rimovou
Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra sa dňa 29. mája 2017 zúčastnili stretnutia s autorkou obľúbených kníh nielen pre mladých čitateľov. Ďakujeme za príjemnú a podnetnú besedu so slovenskou autorkou Andreou Rimovou, ktorú Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach  zorganizovala vďaka Fondu na podporu umenia. 

Mgr. Kolesárová                                                                                                                                           
Gymnázium Ľ. Štúra v MichalovciachDeň otcov
Deň matiek oslavujeme v máji a venuje sa tomu veľká pozornosť. Ďakujeme pracovníkom Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach , že nezabudla na otcov a 19. 6. 2017 nás pozvala na tvorivú dielňu kde sme si vyrobili  darček pre svojich oteckov. Táto tvorivá dielňa bola podporená Fondom na podporu umenia. Od tety  Zlatky  a Lenky sme sa dozvedeli  aj  niečo o pozadí vzniku tohto sviatku. Ešte raz ďakujeme za príjemnú atmosféru a užitočne strávený čas.

Žiaci 1.C zo ZŠ J. Švermu v Michalovciach s pani triednou učiteľkou PaedDr. K. Berešíkovou
Výstava Vedecká hračka
Interaktívna výstava pre deti, ktorú podporil Fond na podporu umenia  nás veľmi zaujala. Žiaci boli nadchnutí, výstavy sme sa zúčastnili  12. decembra 2017. Prostredníctvom hračiek  a hry s nimi, žiaci spoznali a pochopili niektoré pojmy z oblasti techniky. Ďakujeme za zaujímavú akciu a príjemnú atmosféru. 

Mgr. Ferenčíková                                                                                                                                                 
ZŠ Okružná 17, Michalovce
Výstava Vedecká hračka
Hry s vedeckými hračkami sa nám veľmi páčili. Strávili sme v knižnici príjemnú hodinu. Ďakujeme organizátorom za nezabudnuteľné zážitky strávené s hračkami a Fondu na podporu umenia, že takúto  akciu finančne podporil. Výborný nápad, uvítame aj viac takýchto akcií pre školy, veľa sme sa naučili.

PaedDr. J. Kadilaková ZŠ T. J. Moussona v MichalovciachKatolícka moderna
Dňa 10. 10. 2017 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnil seminár Katolícka moderna v súradniciach slovenskej literatúry a kultúry. Hlavným bodom bola prednáška Petra Cabadaja – literárneho historika a odborného pracovníka Matice slovenskej v Martine. Seminár, ktorý bol podporený z Fondu na podporu umenia, môžem z odborného hľadiska hodnotiť veľmi pozitívne , keďže tam odzneli zaujímavé fakty o protagonistoch slovenskej katolíckej moderny a jej sympatizantoch. Vďaka takýmto akciám sa môžu učitelia i žiaci dozvedieť užitočné informácie z našej literatúry a kultúry.

PhDr. Karina Obšatníková                                                                                                                           
Dom Matice slovenskej MichalovceSeminár Katolícka moderna
Veľmi zaujímavé, dojímavé a podnetné podujatie pre všetkých vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo dňa 10. októbra 2017. Inšpiratívne najmä svojim obsahom, formou. V mene všetkých prítomných učiteľov na seminári Katolícka moderna v súradniciach slovenskej literatúry a kultúry ďakujem Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického a Fondu na podporu umenia.

PaedDr. Čanová Gymnázium Ľ. Štúra