Výpožičný čas

Vážení  čitatelia a návštevníci knižnice,

vo štvrtok 7. marca 2024 bude knižnica zatvorená

z dôvodu školenia zamestnancov k digitalizácii knižničného fondu.