Výpožičný čas

Oznamujeme čitateľom a návštevníkom knižnice, že na základe

Uznesenia vlády SR č. 386/2020 Z.z.a Vyhlášky ÚVZ č. 45

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_26_2020.pdf

 bude knižnica od 19. 12. 2020 do odvolania pre verejnosť zatvorená.

Výpožičky pre čitateľov budú automaticky predlžované a generovanie upomienok bude počas zatvorenia knižnice pozastavené.