Výpožičný čas

Oznamujeme čitateľskej verejnosti,
že v týchto dňoch bude knižnica  z a t v o r e n á.
 

Piatok 1. novembra 2019.

Sobota 2. novembra 2019.
 
                Streda 6. novembra 2019  od 10:00 - do 13:00h.                                                             
Ďakujeme za pochopenie.