Kontakty

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
Štefánikova 20
071 01 Michalovce

Kód knižnice
ISIL SK-3KACRA03916

Telefón:
ekonomický a metodický útvar: +421-56-6441141
centrálna evidencia: +421-56-6421932
riaditeľňa: +421-56-6426198
služobný mobil : +421948354554

E-mail: zkgz@zkgz.sk

  • Úsek pre prípravu a realizáciu kultúrno-výchovných podujatí
  • Mgr. Renáta Vašková
  • e-mail: vaskova.zkgz@gmail.com