Metodika pre obecné knižnice

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach poskytuje metodické, poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby knižniciam v okrese Michalovce a okrese Sobrance.

ŠTANDARDY, ODPORÚČANIA, USMERNENIA

Otázky a žiadosti o pomoc môžete adresovať na:

tel.:  056-6421932, 056-6426198, 01948354554