Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa do 16 rokov (dotknutá osoba)