Oddelenie pre dospelých čitateľov

Plochou najrozsiahlejšie sú výpožičné priestory pre dospelých čitateľov. Oddelenie ponúka záujemcom literatúru krásnu aj náučnú, veľký výber novín a časopisov, ktoré sú uložené na policiach vo voľnom výbere. Krásna literatúra je uložená abecedne podľa mena autora. Pre študujúcu mládež poskytuje oddelenie literatúru tzv. odporúčané čítanie. Požiadavky zo strany čitateľskej verejnosti orientovanej na určitý druh krásnej literatúry si vyžiadali vytvoriť dielčie fondy, a to:

  • fond poézie,
  • fond humoristickej a zábavnej literatúry,
  • fond divadelných hier,
  • fond vedecko-fantastickej literatúry,
  • fond dobrodružno-detektívnej literatúry,
  • fond cudzojazyčnej literatúry v originále (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom jazyku).

NÁUČNÉ ODDELENIE PRE DOSPELÝCH

Literatúra na náučnom oddelení je uložená podľa zásad medzinárodného desatinného triedenia. Na oddelení je vyčlenený fond špeciálnej literatúry, v ktorom sa nachádzajú vzácne knihy, skriptá a publikácie. Sú limitované 2-týždennou výpožičnou dobou. K lepšej orientácii po oddelení slúži tabuľa medzinárodného desatinného triedenia. V rámci náučného oddelenia je vyčlenená literatúra darovaná Vysokou školou ekonomickou, ktorá má svoju pobočku v Michalovciach a prednostné právo na jej požičiavania majú študenti tejto školy.
 

ŠTUDOVŇA A INTERNET

Fond študovne tvoria noviny, časopisy a knižný fond. V súčasnosti / rok 2024 /odoberá knižnica 66 titulov novín a časopisov.

Študovňa poskytuje prezenčné i absenčné výpožičky novín a časopisov, prezenčné výpožičky náučnej literatúry, reprografické služby z nášho fondu, faktografické a odborné informácie na základe primárnych a sekundárnych prameňov. V ponuke študovne sú aj absenčné a prezenčné výpožičky multimediálnych CD z časopisov PC-revue, CHIP a zvukové knihy pre znevýhodnených čitateľov, ktoré nám zapožičiava Knižnica Mateja Hrebendu v Levoči.

Na oddelení je sprístupnená návštevníkom PC stanica s bezdrôtovým pripojením na internet /WIFI/, ktoré môže  využiť  každý používateľ knižnice aj s vlastným prenosným zariadením (notebook, PDA...)

Zoznam novín a časopisov

Denná tlač

Nový Čas, Pravda, Šport, Korzár Košice, Sme, Hospodárske noviny.

Týždenníky – noviny a časopisy

Plus 7 dní, Nový čas pre ženy, Slovenka, Život, Trend, My Noviny východu, Michalovčan

Občastníky

Budkovčan, Jovśanski noviňki, Lastomírske novinky, Naše mesto, Pozdišovské čriepky, Sobrančan, Šamudovčan, Trhovišťské noviny

Ostatné

Slovenské  pohľady, Chip, Poľovníctvo a rybárstvo, Pekné bývanie, Historická revue, Nextech, Záhradkár ,Psychológie dnes, Burda, Urob si sám, Index,  Quark, Obrana, Poradca, Mama a ja, Knižná revue,Zdravie, Geo, Praktická Elektronika A rádio, Stop, Mládež a spoločnosť, Itlib, Daňový a účtovný poradca, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Krásy Slovenska, Slovenské národné noviny, Literárny týždenník, Don Bosco, Misionár,  Naše svedectvo, Index, Sociológia, Sociálna prevencia, Životné prostredie.

Periodiká pre deti  /na oddelenií pre deti a mládež/

Stromáčik, Kamarát, ABC

Staršie ročníky

Rodina a škola, Vychovávateľ,  Naša škola