Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zákon č.546/2010 z 9. decembra 2010  s účinnosťou od 1. januára 2011 ukladá pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete.

Na nasledujúcich linkoch nájdete informácie zverejňované na základe tohto zákona.

Zmluvy
Objednávky
Faktúry