Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :                        Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Adresa :                       Štefánikova 20, 071 01 Michalovce

IČO :                            31297757               

Telefón :                       056/6441346, 6523004

E-mail :                        zkgz@zkgz.sk

 

 

Verejné obstarávanie      

Zákazky s nízkou hodnotou 2012 v .pdf

Zákazky s nízkou hodnotou 2013 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - II. štvrťrok 2014 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - I. štvrťrok 2015 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - II. štvrťrok 2015 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - III. štvrťrok 2015 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - IV. štvrťrok 2015 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - I. štvrťrok 2016 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - II. štvrťrok 2016 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - II. štvrťrok 2016 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - III. štvrťrok 2016 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - IV. štvrťrok 2016 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - I. štvrťrok 2017 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - II. štvrťrok 2017 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - III. štvrťrok 2017 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - IV. štvrťrok 2017 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - I. štvrťrok 2018 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - II. štvrťrok 2018 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - III. štvrťrok 2018 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - IV. štvrťrok 2018 v .pdf

 

 

 

 

Prebiehajúce verejné obstarávanie 2019

Názov zákazky:

Výroba, dodávka a montáž knižničných regálov na oddelenie beletrie pre dospelých čitateľov

Termín podávania ponúk: do 12. 09. 2019 / 15:30

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku podla §117 knižničné regály ZKGZ v Michalovciach 2019 v .pdf


Príloha 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky knizničné regaly beletria ZKGZ 2019 v .pdf