Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :                        Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

Adresa :                       Štefánikova 20, 071 01 Michalovce

IČO :                            31297757               

Telefón :                       056/6441346, 6523004

E-mail :                        zkgz@zkgz.sk

 

Zverejnené súhrnné správy v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Verejné obstarávanie      

Zákazky s nízkou hodnotou 2012 v .pdf

Zákazky s nízkou hodnotou 2013 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - II. štvrťrok 2014 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - I. štvrťrok 2015 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - II. štvrťrok 2015 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - III. štvrťrok 2015 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - IV. štvrťrok 2015 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - I. štvrťrok 2016 v .pdf

Zákazky s hodnotou nad 1 000 € - II. štvrťrok 2016 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - II. štvrťrok 2016 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - III. štvrťrok 2016 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - IV. štvrťrok 2016 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - I. štvrťrok 2017 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - II. štvrťrok 2017 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - III. štvrťrok 2017 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - IV. štvrťrok 2017 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - I. štvrťrok 2018 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - II. štvrťrok 2018 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - III. štvrťrok 2018 v .pdf

Zákazky podľa § 117 ods. 2 - IV. štvrťrok 2018 v .pdf

Prebiehajúce verejné obstarávanie 2021