Literárna a hudobná inšpirácia

Vážení návštevníci, radi by sme vás upozornili, že autorská výstava Eugena Hochmana - Literárna a hudobná inšpirácia je predĺžena do 6. 8. 2020.

Vstup na výstavu je voľný.

 

            Eugen Hochman - Literárna a hudobná inšpirácia

 

Eugen Hochman

Narodil sa 15. 2. 1949 v Michalovciach. V roku 1969 ukončil štúdium scénografie na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ ukončil v roku 1975 aprobáciou VV-SJaL. Dlhé roky učil na rôznych stredných školách v Michalovciach. V rokoch 2006 - 2013 žil na západe Čiech v Plzni.
V detskom veku bol ovplyvnený svojím učiteľom výtvarnej výchovy Júliusom Kráľom a maliarom a reštaurátorom Jozefom Saloňom.
Eugen Hochman sa venuje maľbe, grafike, kresbe, koláži a iným kombinovateľným technikám.
Inšpiráciu pre svoju tvorbu čerpá z prírody, architektúry, literatúry, hudby a iných oblastí.