Knižnica zatvorená!

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
kultúrna organizácia KSK
na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja
za účelom ochrany verejného zdravia v súvislosti s možnou hrozbou šírenia korona vírusu COVID - 19
s účinnosťou od 10. 3. 2020 až do odvolania
BUDE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ A RUŠÍ VŠETKY PLÁNOVANÉ PODUJATIA


Ďakujeme za pochopenie!