Listování Slovenskem

Výstava Listování Slovenskem je verejnosti prístupná od 04.11.2019 do 30.11.2019. Hlavnou autorkou výstavy je vyštudovaná kulturologička a historička Mgr. Monika Kapráliková, PhD., ktorá výstavu zostavila za pomoci knihovníka Památníka národního písemnictví v Prahe PhDr. Karela Kolaříka, Ph.D.

Putovná výstava Listování Slovenskem, s podtitulom Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách 1918–1939, je príspevkom Památníku národního písemnictví k oslavám 100. výročia založenia Československa a súčasne sondou do dosiaľ pomerne málo spracovanej témy vzťahov Čechov a Slovákov na poli knižnej kultúry.

viac o výstave: https://www.litcentrum.sk/clanok/spolocne-storocie