Stromy a les

Videopozvánka na výstavu Stromy a les

https://www.youtube.com/watch?v=dlpArRh1KLc

 

Eugen Hochman, rodák z Michaloviec. Výtvarné umenie ho sprevádza od detstva. Jeho výtvarné začiatky v období základnej školskej dochádzky formovali výtvarníci J. Kráľ, A. Luczi a J. Saloň. Po stredoškolských štúdiách na Střední uměleckoprůmyslovej škole v Prahe pokračoval na FF UPJŠ v Prešove aprobácia Výtvarná výchova – Slovenský jazyk a literatúra. V produktívnom veku najdlhšie pôsobil ako stredoškolský učiteľ, v súčasnosti si užíva zaslúžený oddych. Výstava má retrospektívny charakter /výber z tvorby za 45 rokov/ a ekologické zameranie. Obrazy sú vytvorené rôznymi výtvarnými technikami: kresba uhľom, perokresba, koláž, monotyp, maľba akrylom, kombinácia techník.