Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach číta deťom v čase adventnom

Prvé adventné online čítanie si môžte pozrieť tu:   Ako sme nútili Vianoce, aby prišli, ako sme potom spievali

Druhé adventné online čítanie si môžete pozrieť tu:  Vaňka

Tretie adventné online čítanie si môžete pozrieť tu:  Vianočná koleda

Štvrté adventné online čítanie si môžete pozrieť tu:  Dievčatko so zápalkami

Piate adventné online čítanie si môžete pozrieť tu:  Med z ľadových kvetov

 

Viac o projekte:

http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/citania/2020/cele-slovensko-cita-detom-v-case-adventnom