Kniha Zemplína 2014 -- 2020

Košický samosprávny kraj a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci s s neziskovou organizáciou Priatelia Zemplína, OZ Zemplínska spoločnosť a OZ Entrée pri ZKGZ v Michalovciach vyhlasú súťaž o najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu zemplínskeho regiónu pod názvom Kniha Zemplína 2014 – 2020.

Tlačová správa k súťaži Kniha Zemplína 2014 - 2020

Podmienky súťaže

Nominačný list v .pdf

Online nominácia