Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína je názov úspešného projektu Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.  Prostredníctvom Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji na obdobie 2020 – 2025 (2030) a v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2020, na ktorú sme zareagovali vypracovaním projektu, pribudne v priestoroch knižnice moderná tvorivá dielňa. Svojim čitateľom a návštevníkom ponúkneme nové formy voľno-časových aktivít.
Novovytvorená multifunkčná miestnosť s bezbarierovým prístupom sa bude využívať na konanie tvorivých dielní, prednášok a ostatných aktivít organizovaných knižnicou.
V dlhodobom horizonte sa tu budú konať aj tvorivé dielne  a prednášky na témy súvisiace s našim regiónom. Pripomenieme si výrobu pozdišovskej keramiky, veľkonočné zvyky a tradície na Zemplíne, zoznámime sa s tkáčskym stavom a tkaním „pokrovcov“...
Vďaka projektu financovaného zo zdrojov Košického samosprávneho kraja sa zlepší aj ponuka služieb knižnice  s dôrazom na autenticitu zemplínskeho regiónu.

Projekt je realizovaný v rámci výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“. Z uvedenej výzvy boli podporené Košickým samosprávnym krajom projekty kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej výške takmer 116 000 eur.

Košický kraj podporí kreatívne projekty aj v čase pandémie