Letné pohladenie

Vystavujú žiaci z Ateliéru Mgr. Eriky Frankovičovej zo Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Na výstave predstavujú techniky kresby, maľby, grafické techniky - suchú ihlu, linorez a linoryt, práce priestorové, modelované z keramickej hliny – rôznymi technikami modelovania voľnou rukou alebo  pomocou hrnčiarskeho kruhu i dielka vytvorené vypletaním drôtu či ušité z textilu.        
            Ako podklad použili biely i farebný výkres, sololit, kartón aj keramický predžah v rôznych rozmeroch od A4 až po A1. Kresby boli vytvorené ceruzkou, farbičkami, suchým či olejovým pastelom; pri maľbe boli použité akvarelové  farbičky, vodové farby, tempery, akryl a kombinovanie týchto techník.
    Témy týchto prác: ilustrácie rozprávok, tvorba podľa predlohy alebo podľa skutočnosti či podľa vlastných predstáv, reprodukcie umeleckých diel z dejín umenia alebo našich slovenských umelcov.
    Zastúpené sú tu dielka žiakov rôznych vekových kategórií, od detí predškolského veku, žiakov ZŠ, po 18- ročných stredoškolákov.
          Výstavu doplňujú diela žiakov z výtvarných ateliérov Mgr. Michala Schudicha Dis., PaedDr. Jána Čižmára, Bc. Aleny Niklasovej DiS., a Mgr. Júlie Mošpanovej. Na výstave možno vidieť práce s rozličnými námetmi: príroda, krajina, ľudia, reprodukcie výtvarných diel, vesmír. Ide o tvorbu žiakov vo veku od 13 do 19 rokov, navštevujúcich prvý a druhý stupeň. Použité techniky: počítačová grafika, kresba, maľba, grafika – linoryt, perokresba, suchý pastel, olejový pastel a kombinované techniky.