Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína

Tlačová správa o ukončení projektu                                                  

V Michalovciach 11. 11. 2020

Zemplínska knižnica v Michalovciach otvára novú multifunkčnú miestnosť

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja,  realizovala v termíne  od 1. 4. 2020 do 15. 11. 2020  projekt Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína. Projekt podporil Košický samosprávny kraj v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2020, a to vo výške takmer 30 000 eur. „Výzvu Tradície inšpirujú inovácie sme vyhlásili za účelom podpory kreatívnych a inovatívnych projektov, ktoré môžu do našich kultúrnych zariadení prilákať viac návštevníkov. Tento projekt bol zameraný na zriadenie multifunkčnej miestnosti s bezbariérovým prístupom, ktorá sa bude využívať najmä na moderné tvorivé dielne. Služby knižnice tak budú môcť využívať aj seniori či ľudia s obmedzenou mobilitou. Všetkým vekovým kategóriám sa tak otvorí priestor na kreativitu ale aj rozvoj bohatých regionálnych tradícií,“  informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Nová multifunkčná miestnosť  poslúži na prednášky, prípravy pre deti a mládež v oblasti informatiky,  hranie hier ale aj  výstavy prác čitateľov a návštevníkov knižnice. V dlhodobom horizonte sa budú v tejto  miestnosti realizovať tvorivé dielne s regionálnymi témami. Medzi  pilotné projekty budú patriť  workshopy  o tradícii pozdišovskej keramiky, o jarných a vianočných zvykoch našich predkov na Zemplíne či predstavenie a história tkania  „pokrovcov“ a ďalšie.

Videozáznam z procesu realizácie multifunkčnej miestnosti si môžete pozrieť tu:   Nová multifunkčná miestnosť

Prvú online tvorivú dielňu z projektu si môžte pozrieť tu: 

Koledy a vianočné zvyky na Zemplíne a návod na výrobu vianočnej pohľadnice