Podujatia 2014

Výstava Jedno slniečko za všetky hviezdy

Čaro vianočného času - výstava výtvarných prác

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

Vznik prvej svetovej vojny

Braček z tekvice a sestričky z Topánika

Ján Babarík - Pálenie mostov

Ilustrácie detských kníh

Valentínske tvorivé dielne

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2013 - výstava

Zážitkové čítanie Ako psíček a mačička umývali dlážku

Zážitkové čítanie O snehuliakovi s horúcim srdcom

Medzinárodný deň materinského jazyka

Valentínske tvorivé dielne na VII.ZŠ

Ako Maťko a Kubko búrku napásli

Anton Bernolák a bernolákovské hnutie - výstava

Jarné prázdniny v knižnici

Československé légie v I. svetovej vojne

Arnold Lobel : Kvak a Čľup sú kamaráti

Mozgový jogging

Stretnutie s Jozefom Banášom

Deň ľudovej rozprávky

Mária Ďuričková : Zlatá priadka (literárna a výtvarná súťaž)

Európske pexeso

Marcové stretnutie prvákov v knižnici 7:ZŠ

Mesiac knihy a mozgový jogging

Básnička ti pomôže

Domovácky recitátor

Slovo má čarovnú moc zaznamenať udalosti

Marec mesiac knihy

Kráľ čitateľov 2014

Beseda so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou

Podmienky života na Zemi

Stretnutie členov literárneho klubu Čriepky s Dalimírom Stanom

Návšteva študentov Spojenej školy internátnej v knižnici

Život a dielo Martina Kukučína

Marec s knihou v Centre voľného času Zvonček v Sobranciach

Od sv. Konštantína po Štúra

Zvieratká v lese

Stretnutie s regionálnou spisovateľkou Annou Garbinskou v knižnici

Milan Rastislav Štefánik -- ako hlavný organizátor vzniku Československých légií

Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2012

Stretnutie s Antonom Laučekom

Vlastivedný kvíz

Ako si psíček s mačičkou piekli tortu na meniny (zážitkové čítanie)

Noc s Andersenom 2014

Kde asi rozprávka býva I.ZŠ

Ako psíček a mačička umývali dlážku - zážitkové čítanie

Vyhodnotenie akcie Kúp knihu pre knižnicu

Stretnutie členov Literárneho klubu Čriepky

Na rovinu o závislostiach

Rasizmus, holokaust a genocída

Zvieratká v lese (zážitkové čítanie)

Kvak a Čľup, dramatizované čítanie

Deň Zeme v Špeciálnej základnej škole v Sobranciach

Stretnutie s Pavlom Borošom

III. ročník Literárnych dní seniorov

Československé légie ako významný faktor spolupatričnosti Čechov a Slovákov pri vzniku 1. ČSR

Herci a speváci v školských laviciach - výstava

Zákon mravcov - divadelné predstavenie pre deti MŠ

Prírodovedný kvíz

Milan Rastislav Štefánik

Gorazd Zvonický - Rozsievač perál

Čaro ornamentu - výstava tvorby Štefana Leonarda Kostelničáka

Pavol Horov

Zvonického literárne dni 2014

Stretnutie s Otakarom Krasenským

Čítajme si...2014 - najpočetnejší detský čitateľský maratón - 7. ročník

Stretnutie členov Literárneho klubu Čriepky 22.5.2014

Podmienky života na Zemi

Otvorenie výstavy fotografií Michalovce - história v obrazoch

Beseda s hercom a spisovateľom Braňom Deákom

Čarovný svet z papiera - tvorivá dielňa

Basta fidli - stretnutie so spisovateľom Valentínom Šefčíkom

Bobuľa - stretnutie so spisovateľkou Margit Garajszki

Stretnutie členov LK Čriepky 25.6.2014

Osmijankovo veľké literárne stopovanie

Kniholand 2014

Grafoterapia

O Zubejdě Solimánské

Od hlaholiky po Štúra

Aby pamäť lepšie pracovala

Babka na rebríku a iné dedkoviny...

Seminár Návraty Pavla Horova

Veľká vojna v regióne východného Slovenska

Gevenducha - dotyky s detskou knihou (Tvorivá literárna dielňa)

Stretnutie členov LK Čriepky 23.10.2014

Stretnutie bývalých pracovníčok knižnice

Od hlaholiky po Štúra

Od hlaholiky po Štúra

Ako psíček a mačička umývali dlážku

Vytriezvenie

Záložka do knihy spája školy -- ZŠ T.J.Moussona, Michalovce

Casper - Hallowenske stretnutie V.ZŠ

Záložka do knihy spája školy -- VII. ZŠ Krymská 5, Michalovce

Miss Ježibaba alebo Neboj sa! a iné hororozprávky v knižnici

Prezentácia knihy Alexandra J. Kenjiho Boj o štát a prezentácia kníh vydavateľstva KORUNA

Grónske mýty a povesti

Knižné hádanky

Tangram

Včela medonosná

Beseda s Petrom Krištúfkom na GPH

Tamara Heribanová v knižnici

Misia Eva, prísne tajné

Rod Sztáray a Michalovce

Grafoterapia II

Kult tela

Vianočná výzdoba

Mikuláš, čo pre nás máš?

Vianočná pohľadnica

Aby pamäť lepšie pracovala

Gorazd Zvonický - osobnosť regiónu

Príroda okolo nás

Domovácky recitátor

Stretnutie so spisovateľkami Lenou Riečanskou a Martou Gergelyovou

Farby dúhy

Vianočné čaro

Kvak a Čľup, 12.12.2014

Výstavné práce žiakov ZUŠ

Stretnutie členov LK Čriepky 18.12.2014