Oznam

Oznamujeme čitateľskej verejnosti, že knižnica nebude od 10.3.2020 až do odvolania

účtovať poplatky za oneskorené vrátenie kníh.