Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Dom Matice slovenskej v Michalovciach

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce

 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

 

Dom Matice slovenskej v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonickéhoorganizuje okresnú súťaž v prednese slovenskej povesti, ktorá sa uskutoční

 

16. januára  2019 so začiatkom o 9.00 hod.

v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach

/prezentácia 08.00 hod. – 09. 00 hod. /

 

Propozície súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského:

Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7.  ročníka ZŠ v kategóriách:

 

I.               kategória                         žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

II.             kategória                         žiaci 4. -  5. ročníka ZŠ

III.           kategória                         žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

 

     Do krajského kola súťaže postupuje jeden víťaz obvodného/ okresného kola z každej kategórie. Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu do 6 minút, napísanú povesť odovzdá porote.

 

 

 PhDr. Karina Obšatníková

 riaditeľka Domu Matice slovenskej Michalovce

Prihlášky do Okresného kola zasielajte na adresu dms.michalovce@matica.skalebo na adresu

zkgz@zkgz.skalebo sa prihláste na telefónnych číslach 0915 439 367, prípadne 056/6426198,  0948 354 554