Oddelenie internetu

Oddelenie poskytuje tieto služby:

  • požičiava na domáce štúdium knihy, časopisy,
  • poskytuje rôzne informácie z oblasti hudby,
  • požičiava zvukové nahrávky kníh pre nevidiacich a slabozrakých,
  • umožňuje vyhľadávanie informácií na celosvetovej informačnej sieti internet,
  • pre záujemcov umožňuje pripojenie na wifi v rámci wifi zóny pre čitateľov a návštevníkov knižnice.