POZÝVAME VÁS...

5.6. – 28. 6. 2024
Fugova domovina
Výstava prác zaslaných do 13. ročníka regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže Fugova domovina. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 20. 6. 2024 o 9:30 v knižnici. Verejné podujatie. Vstup voľný.
--------------------------------------------------------------
5. 6. 2024
Strom, ktorý dáva
Čítanie knihy, interaktívna EKO hra, aktualizácia nástenky.
Pre 3.-4. ročník ŠKD. Podujatie sa uskutoční na V. ZŠ v Michalovciach
-----------------------------------------------------------------
6. 6. 2024 / 9:30
Krajská prehliadka v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov Jednoty dôchodcov na Slovensku Košického kraja. III. ročník. Verejné podujatie. Vstup voľný.
-------------------------------------------------------------
11. 6. 2024 / 9:30
O výhodách čítania spojená s vedomostným kvízom
Beseda bude rozdelená do troch častí. Najprv si žiaci pozrú prezentáciu, ktorá im priblíži všetky úžasné výhody, ktoré čítanie prináša do našich životov. Dozvedia sa, ako čítanie pomáha rozvíjať predstavivosť, učiť sa nové veci a objavovať nové svety. Na záver bude pre nich pripravený vedomostný test, ktorý preukáže, čo všetko nové sa počas besedy naučili. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Špeciálnej základnej školy v Pavlovciach nad Uhom.
--------------------------------------------------------------
12. 6. 2024 / 9:00
Misia na Mesiac
Rozprávanie o misii astronautov na Mesiaci.
-------------------------------------------------------------
13. 6. 2024 / 9:00
Šelmy v lavici
Stretnutie so spisovateľkou Gabrielou Futovou. Podujatie podporuje Fond na podporu umenia.
------------------------------------------------------------