Dni uhorského rytiera Alberta z Michaloviec

Dňa 4. 9. 2015 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického uskutočnilo sprievodné podujatie Dni uhorského rytiera Alberta z Michaloviec -- čítanie povesti o hrade spojené s besedou. Účinkujúci boli páni: Mgr. Matej Starják, Ing. Jaroslav Gorás, Mgr. Maroš Demko a PaedDr. Martin Molnár. Na začiatku podujatia pán Matej Starják prečítal povesť Tridsať strieborných od Vincenta Lapšanského, nasledovala rozhlasová hra od pána Mateja Starjáka Alchymista na hrade Vinné a podujatie pokračovalo besedou, kde hostia kládli pánom účinkujúcim rôzne otázky o hrade Vinné a najmä o rytierovi Albertovi.  Podujatia sa zúčastnilo 21 ľudí. Podujatie pripravilo o. z. Zemplínsko -- užská hradná cesta v rámci projektu Vinobranie a Albertov stredovek na hrade Vinné.

Mgr. Gamecová Lenka


Fotogaléria