Knižnica v srdci Zemplína

Dňa  27.11.2015  sa v priestoroch ZUŠ  uskutočnila Slávnostná akadémia venovaná 90- tinám  knižnice pod názvom "Knižnica v srdci Zemplína." Účasť na podujatí prijali:
 PhDr. Jana Kovacsová vedúca  Odb. kultúry a cestovného ruchu KSK, prednostka Okresného úradu v Michalovciach PhDr. Jana Cibereová, zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej,  predsedníčka SAK Mgr. Emília Antolíková, riaditelia kultúrnych inštitúcii, riaditelia ZŠ a SŠ mesta Michalovce a prizvaní hostia. V slávnostnom programe vystúpili žiaci ZŠ a SŠ z Michaloviec. Vedúca odb. kultúry a cestovného ruchu KSK s riaditeľkou ZKGZ odovzdali ďakovné listy knihovníčkam, ktoré odpracovali v knižnici viac ako 30 rokov. V závere bol premietnutý film Prierez 90-ročnou históriou knižnice, ktorý vyrobila Tv Mistrál v spolupráci s knižnicou. Podujatia sa zúčastnilo cca 90 pozvaných hostí, ktorí zároveň prijali pozvanie na slávnostnú recepciu -- tá sa konala v priestoroch knižnice.

Fotogaléria