Holokaust v Michalovciach

Do povedomia ľudí sa holokaust dostal ako označenie pre masové vyvražďovanie etník, náboženských či politických skupín. Najväčší rozsah holokaust dosiahol počas druhej svetovej vojny, pričom toto obdobie sa spája predovšetkým s vyvražďovaním židovského obyvateľstva. Táto tragická situácia neobišla ani Michalovce, kde v tom čase žila židovská komunita s počtom 5 800 židov, z ktorých bolo deportovaných 3 565 osôb do koncentračných táborov. Prednáška bola doplnená dokumentárnym filmom Michalovce, srdce Zemplína, ktorý je obrazom života, udalosti a zmien, ktoré sa v Michalovciach odohrali za ostatné storočie. Nechýbajú ani zlomové okamihy, okrem iného aj tragický osud židovských spoluobčanov.  Podujatia, ktoré sa konalo 28.10.2015 sa zúčastnilo 24 študentov SOŠT z ulice Kapušianskej.

Farbarová, Čuhaničová
Fotogaléria