Môj dedko Rýchly šíp -- stretnutie so spisovateľkou Martou Hlušíkovou

ZKGZ  v Michalovciach oddelenie pre deti a mládež  pravidelne sprostredkúva stretnutia medzi tvorcami literatúry a ich detskými čitateľmi. V tomto roku v rámci projektu "Viac pre regióny" s podporou nadácie Tatrabanky pripravila niekoľko nezabudnuteľných stretnutí s osobnosťami súčasného literárneho sveta.
V stredu 14. októbra 2015 prežilo 85  žiakov I., VI. a II. ZŠ z Michaloviec milé  dopoludnie v spoločnosti spisovateľky. Marta Hlušíková je jedno zo zvučných mien slovenskej literatúry pre deti, jej texty sa už ocitli v učebniciach slovenského jazyka základných a stredných škôl. Rodáčka z Leopoldova sa pri písaní orientuje predovšetkým na detského čitateľa. Svoje príbehy spočiatku publikovala v časopisoch určeným deťom, neskôr svoje námety pretavila do mnohých kníh. V súčasnosti stále prispieva do detských časopisoch, prekladá z češtiny,  je spoluautorkou poviedkových kníh pre deti,  píše pre rozhlas a jej knihy získavajú rôzne ocenenia, napr.  kniha Neznášam keď ma hladkajú po hlave sa stala Najkrajšou detskou knihou zimy 2009, Čo baby nedokážu -- Najkrajšia detská kniha jesene 2011, Vežovníček -- Najkrajšia detská kniha jesene 2014. Najvyššie ocenenie získala knihou Môj dedko Rýchly šíp, ktorá sa zaradila medzi  Najkrajšie knihy Slovenska 2013, cenu vyhlasuje Bibiana- medzinárodný dom umenia pre deti a mládež , Ministerstvo kultúry, školstva a Slovenská národná knižnica.  Spomínaná kniha sa dostala do prestížneho katalógu detských kníh  Spezialbibliothek  za rok 2015 ako jediná kniha zo Slovenska.
Stretnutie s Martou Hlušíkovou bolo pre deti zážitkom a motiváciou ktorá ich  určite posunie bližšie ku knihe, čítaniu a hodnotám literárneho diela. Pre samotnú autorku znamenalo nezanedbateľnú spätnú väzbu a priamy kontakt s detskými čitateľmi .

Mgr. Iveta Majvitorová

Fotogaléria