Záložka do knihy spája školy, ukončenie projektu -- ZŠ T.J.Moussona v Michalovciach

Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách.
6. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá.
Aj ZŠ T.J.Moussona v Michalovciach sa zapojila do tohto projektu. Partnerskou školou bola tento rok ZŠ v Lozorne. Táto partnerská škola poslala aj našim žiakom záložky vyrobené ich žiakmi. A práve 5.11.2015 sa v knižnici konala výstavka týchto záložiek, kde každý čitateľ si mohol pri výpožičke knihy vybrať aj záložku. Žiaci našej školy si mali možnosť prečítať aj listy od žiakov z Lozorna a dozvedieť sa niečo nové o tejto partnerskej škole a jej žiakoch. Do celodenného podujatia sa zapojilo 45 čitateľov.

Bc. Ondová Eva


Fotogaléria