Európske pexeso, 31.3.2015

Dňa 31. marca 2015  v dopoludňajších  hodinách 32 detí zo Spojenej školy internátnej na Školskej ulici absolvovali v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického poznávací výlet po krajinách Európskej Únie. Prostredníctvom animovaného cyklu známeho ako  Európske pexeso, ktoré pripravila v produkcii Českej televízie pre žiakov základných a stredných škôl pani režisérka Mária Procházková. Deti mali takto možnosť vycestovať do krajiny podľa vlastného výberu a v krátkych 3 minútových sekvenciách spoznať to, čo tú -- ktorú krajinu vystihuje a charakterizuje. Takto zaujímavo a zábavne si zopakovali čo sa už v škole učili a zároveň  zistili, čo o tej ktorej krajine Európskeho spoločenstva ešte nevedeli.

Mgr. Holonič Svätoslav


Fotogaléria