Johannes Jensen má pocit, že je iný

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný -- až kým mu nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom aj dospelým, že nie je hanba vytŕčať z davu,  trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu.
Oddelenie pre deti  a mládež našej ZKGZ pripravilo  20.3.2019 pre 20 deti  z Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopku  z Michaloviec   zážitkové čítanie.
V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť.
Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím.
Súčasťou podujatia bola aj informatická výchova a exkurzia po knižnici.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie zrealizovali: Daniela Ivančová, Mgr. Iveta Majvitorová

Fotogaléria