Oslavy 85. výročia založenia knižnice v Michalovciach

     V dňoch  2. a 3. júna 2010 si pripomenula Zemplínska knižnica  G. Z. v Michalovciach 85. výročie vzniku knižnice a to za účasti predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, primátora mesta Michalovce, pracovníkov kultúrnych zariadení, bývalých a súčasných pracovníkov knižnice. Pre účastníkov podujatia  bola uskutočnená prehliadka mesta a historických pamiatok s profesionálnym výkladom pracovníka Zemplínskeho  múzea PaedDr. Martina Molnára  V programe bolo aj prijatie zástupcov knižníc KSK a PSK u primátora mesta Michalovce, ktorý ocenil  podiel Zemplínskej  knižnice na vzdelávaní a propagovaní kníh pre čitateľov a návštevníkov knižnice ako aj podiel pri šírení a zavádzaní nových technológii v knižnično- informačnej činnosti. Jubilejné oslavy Zemplínskej knižnice pokračovali slávnostnou akadémiou v ktorej riaditeľka knižnice Mgr. Maruničová vyhodnotila činnosť obecných knižníc a ich podiel na výchove a vzdelávaní  čitateľov. Súčasťou akadémie bolo aj ocenenie najlepších obcí  za účasti starostov, ktorí aj napriek zložitej finančnej situácii podporujú činnosť knižníc jednotlivých obcí. Medzi ocenenými knižnicami boli Bánovce nad Ondavou, Bežovce, Kaluža, Klokočov, Kusín, Lúčky, Rakovec nad Ondavou, Remetské Hámre, Slavkovce a Vinné.  Riaditeľka Zemplínskej knižnice zároveň poďakovala  aj bývalým riaditeľkám za ich prínos a rozvoj knižnice v uplynulých rokoch. Ocenenia sa dostalo pani Huňárovej, pani Korpovej a Mgr. Monike Šleisovej. Knižnica organizuje pre širokú čitateľskú verejnosť kultúrno - výchovne podujatia, ktoré sa stali obľúbeným stretnutím významných osobností  s našimi čitateľmi. Jednou zo stálych návštevníkov podujatí je aj naša milá čitateľka Alžbeta Kerestyová, ktorú knižnica ocenila milým pamätníčkom, v ktorom čitateľka archivuje svoju účasť na všetkých podujatiach knižnice. V závere slávnostnej akadémie boli riaditeľke Zemplínskej knižnice Michalovciach odovzdané ďakovné listy od hostí Košického samosprávneho kraja v zastúpení Mgr. Milana Biatha, za SAK PhDr. Daniela  Džuganová, za verejné knižnice KSK pani Kernerová a za mesto Michalovce vystúpil s poďakovaním a ocenením práce primátor mesta Viliam Záhorčak. Hostí a účastníkov tohto podujatia prišli pozdraviť  svojim  programom žiaci súkromnej umeleckej školy Talent-Um v Michalovciach. V závere našej jubilantke zaspieval a zahral  folklórny súbor Viňančan. Na záver prvého dňa  bola slávnostná recepcia na Mestskom úrade, ktorej sa zúčastnili pozvaní hostia.

   Druhý deň začal premietaním filmu z histórie knižnice až po súčasnosť pod názvom Knižnica v zrkadle času. V ďalšej časti  programu vystúpil Prof. Ján Šafin, ktorý hovoril na tému Svätý Gorazd I. nástupca sv. Metoda na veľkomoravskom biskupskom stolci. Pútavosť tejto prednášky podnietili aj otázky súvisiace s našim rodákom regionálnym spisovateľom Gorazdom Zvonickým podľa ktorého je knižnica aj pomenovaná. V závere odznela taktiež zaujímavá prednáška na tému Etnograf Ján Mjartan a jeho pôsobenie v Michalovciach, ktorú predniesol Mgr. Maroš Demko. Súčasťou podujatia bolia výstavy Dejiny písomníctva a Regionálni autori a ich tvorba.

      

Fotogaléria