Gabko pomáha, pob. na ZŠ Krymská 5

Hlavným hrdinom tejto krásne ilustrovanej knižky je malý škôlkar Gabko, ktorý veľmi rád pomáha. Spoznáva, aký dobrý pocit je urobiť pre niekoho niečo užitočné. Často sú to iba malé skutky, ktoré niekomu pomôžu alebo ho potešia. Príbehy chlapčeka Gabka pomáhajú deťom pochopiť situácie, s ktorými sa bežne stretávajú a ponúkajú im aj možnosti ako ich riešiť.
V tejto knižke nájdeme aj tieto príbehy: Gabko pomáha, Gabko daruje hračky alebo Gabko na ihrisku.
22.3.2022 sme si s malými prvákmi prečítali prvý príbeh Gabko pomáha. Deti zhotovili krásnu koláž k tematike pomáhania, či už doma alebo na záhrade. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava a zápis prvákov do knižnice. Aktivít a čítania sa zúčastnilo 9 žiakov s pani učiteľkou Mgr. Petrovou.

Dátum: 22.3.2022
Názov podujatia: Gabko pomáha
Forma: zážitkové čítanie, tvorivé aktivity, INF príprava
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Krymská 5 MI, ŠKD 1. ročník
Počet: 9 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria