Povesti a báje z pradávneho Zemplína - krst knihy

Dňa 25. Apríla 2012 uskutočnil Zemplínska  knižnica G. Z. v Michalovciach slávnostný krst knihy spisovateľky Heleny Mileny Sigullovej Povesti a báje z pradávneho Zemplína. Autorka knihy pochádza z Lastomíra  a v súčasnosti žije v Trebišove. Širokej čitateľskej verejnosti je známa ako autorka  8 literárnych diel, z ktorých rukopis  knihy Detský svet v prírode bol ocenený na Slovenskej literárnej  prehliadke, ktorú organizovala Matica slovenská spoločne so spolkom slovenských spisovateľov. Všetky knihy, ktoré napísala pre deti vyšli aj v braillovom písme.

     Knihu  Povesti a báje z pradávneho Zemplína uviedla do života krstná mama knihy  JUDr. Mária Kušnírová riaditeľka Domu matice slovenskej v Michalovciach. Krstilo sa symbolicky ihličím. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie recitátorov Tomáša Eštoka a Marka Miša, ktorí z prezentovanej knihy  priblížili  Povesť i z Bánoviec nad Ondavou  a Bájku z miesta  rodiska spisovateľky.  Do programu vstúpila aj spisovateľka, ktorá veľmi sugestívne porozprávala o zrode knihy, svojich pocitoch radostiach, ale aj ťažkostiach zo svojho života.

     Z knihy  cítiť hrdosť na svoj rodný kraj. Autorka  v tejto modernej a uponáhľanej dobe vtiahla svojich čitateľov do dejov dávno minulých. Do čias, keď žili vodníci , strašidlá, keď " devy boli zakliate. ". Kniha je pekným a cenným literárnym odkazom pre ďalšie generácie napísala v doslove knihy riaditeľka ZKGZ v Michalovciach.

Slávnostné uvedenie knihy do života prišli pozdraviť spevmi zo Zemplína členovia folklórnej skupiny

Klubovanka.  Podujatia sa zúčastnili starostovia obcí, priatelia kníh a ďalší  hostia s počtom  50.

     Riaditeľka knižnice PhDr. Alena Vasiľová zaželala tejto knihe dobrý štart medzi čitateľov a poďakovala  spisovateľke, že prostredníctvom týchto báji a povesti dostane náš región  do povedomia celého Slovenska.

Fotogaléria