Braňo Mojsej - Vytriezvenie, beseda o knihe

V stredu 18. 3. 2015 navštívil ZKGZ v Michalovciach Braňo Mojsej autor knihy Vytriezvenie. Pozvanie na besedu prijalo 52 študentov SOŠ obchodu a služieb. Prvé stretnutie sa konalo o 10.00 hodine. Autor v knihe píše o celoživotnom boji s alkoholom a o problémoch s tým súvisiacimi. Varoval mladých ľudí pred závislosťou. Živá diskusia bola signálom, že  beseda s Braňom Mojsejom ich zaujala.
Druhé stretnutie sa konalo pre verejnosť o 16.30 hod. Tí, čo prišli zo zvedavosti,  zmenili svoj názor na Braňa Mojseja, ktorého  poznali len z televízie. Obdivovali jeho odvahu dať to všetko na papier. Za prítomných vystúpil  pán Rimko a poďakoval aj knižnici, ktorá nezabúda ani na túto skupinu ľudí, ktorí majú alebo mali takýto problém. Podujatia sa zúčastnilo 54 návštevníkov. Obidve besedy viedla riaditeľka PhDr. Alena Vasiľová.

Čuhaničová, FarbarováFotogaléria