Danka a Janka - zážitkové čítanie na 5.ZŠ

5.ZŠ                            16.11.2011

Zážitkové čítanie  

M. Ďuríčková    Danka a Janka

Na tomto stretnutí si žiaci 2.ročníka školského klubu dočítali knihu Danka a Janka. Spoločne sme si prerozprávali ich rôzne huncútsva, ktoré žiaci zachytili v ilustrovanej forme. K dispozícii bola aj výstavka kníh, kde sa oboznámili so životom a tvorbou Márie Ďuríčkovej. Deti najviac zaujala kniha O Guľkovi Bombuľkovi, ktorá bude spríjemňovať naše ďalšie stretnutia v školskej knižnici.

                                                                                      Eva Ondová

Fotogaléria