Stretnutie členov LK Čriepky -- senior, 26. 4. 2017

26. apríla 2017 sa v ZKGZ v Michalovciach uskutočnilo stretnutie členov LK Čriepky -- senior ( účasť 5).
Zúčastnení svoju tvorbu tematicky zamerali na Apríl - mesiac lesov, 1.máj a Máj mesiac lásky.
Z.Ondová       -- Na peršoho mája: žartovná báseň v nárečí o tradíciách na zemplínskej dedine
M.Dományová -- Pieseň samorastu
M.Krajňák       -- Apríl -- mesiac lesov; 1.máj-sviatok lásky, sviatok práce; Máj mesiac lásky


Jana Mrázová

Fotogaléria