Rozmanitosť a spôsob života dinosaurov

Ako žili a ako vyzerali dinosaury? Aké boli rôznorodé? Ako sa vyvíjali a aké boli veľké? Vymreli vôbec? Na tieto otázky a mnohé ďalšie bola zameraná interaktívna prednáška založená na najnovších poznatkoch o svete dinosaurov. Prednášal Mgr. Dušan Valent, ktorý  pôsobí ako vedecký publicista, spisovateľ a lektor. Vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Napísal knihu Odhaľ a spoznaj dinosaury. Je spoluautorom kníh Prečo ľudia veria nezmyslom?, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách. Prednáška sa stretla s veľkým ohlasom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dátum: 27. 09. 2022                                                                                                                                                             

Forma: interaktívna prednáška                                                                                                                                           
Cieľová skupina: žiaci ZŠ P. Horova v Michalovciach, ZŠ Okružná 17 v Michalovciach
Počet účastníkov: 50 + 3 doprovod
Zodpovední: Mgr. Chmurovičová, Mgr. Kohutová