Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku

Dňa 7. marca 2022  35 žiakov a žiačok  prvého a tretieho ročníka zo ZŠ na ulici Moskovskej 1 zúčastnilo výstavy Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku , ktorá je umiestnená na prízemí  knižnice.
Žiaci boli oboznámení o úlohe a význame ochrany tohto chráneného územia, nachádzajúceho sa v blízkom okolí Michaloviec.
Spolu s výstavou žiakom bol premietnutý dokumentárny film o tomto chránenom vtáčom území.

Mgr. Holonič S.