Mníšske a rehoľné rády. Premonštráti, cisterciáni, žobravé a rytierske rády

Druhou prednáškou z cyklu Českej  histórie Osoby a udalosti 2020 otvoril  stretnutie prednášajúci JUDr.  Miroslav Schýbal. Členom Miestneho klubu Michalovce  Českého spolku v Košiciach od prednášal zaujímavú tému Mníšske a rehoľné rady. Premonštráti, cisterciáni, žobravé a rytierske rady. Vysvetlil čo je to mníšstvo a jeho vývoj z pustovníctva, postupné vytváranie kláštorov, ktoré boli významnými strediskami stredovekej vzdelanosti. Spomenul najznámejšieho pustovníka Benedikta z Nursie, ktorý v roku 529 založil prvý kláštor – Monte Cassino a tak vznikol prvý mníšsky rád Benediktínov. Ďalšou známou rehoľou boli cisterciáni – reformovaná rehoľa benediktínov. Charakterizovala ich tvrdá práca, modlitby, pôsty a chudoba. Rytierske rády – ich úlohou bolo šírenie kresťanskej vierouky, pomoc a ochrana pútnikov do  Svätej zeme  pred národmi, ktoré vyznávali islam. Žobravé rady boli katolícke rehole, ku ktorým patrili dominikáni, františkáni, karmelitáni, minoriti, kapucíni. Tieto rehole nesmeli mať svoj majetok, žili len z milodarov. Ich hlavným poslaním bolo kazateľstvo, učiteľstvo a štúdium teológie a filozofie.
Podujatie realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky 2020.

Dátum  02.03.2020
Účasť  14
Forma – prednáška
Zodpov. Čuhaničová, Kočišová

Fotogaléria