Umenie Novej Zeme -- výstava obrazov PaedDr. Martiny Vančišinovej -- Michalovovej

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického  bola v dňoch 3.2.-29.2.2020 výstava obrazov slovenskej výtvarníčky, rodáčky z Michaloviec PaedDr.Martiny Vančišinovej – Michalovovej. Dlhé roky pracovala ako učiteľka  vo výtvarnom odbore na ZUŠ Michalovce. Od leta 2019 je slobodnou umelkyňou. Na výstave jej obrazov dominovali anjelské motívy, svetelné bytosti, ženské bohyne a nádherné obrazy koňov. Popri obrazoch maľovaných akrylom a olejom nechýbali ani sklo maľby.

Dátum: 3.2.-29.2.2020
Účasť: 250
Zodp.: Kočišová, Čuhaničová

Fotogaléria