Literárny klub Čriepky - senior, 29. 05. 2019

29.05.2019 sa v Zemplínskej knižnici G.Zvonického v Michalovciach uskutočnilo stretnutie členov Literárneho klubu Čriepky – senior. Na stretnutí sme privítali Mgr. Silviu Zubkovú učiteľku slovenského jazyka a literatúry, ktorá mala možnosť prečítať si tvorbu členov. Vyjadrila úctu voči tvorcom. Dala im rady, ako postupovať pri písaní, že je potrebné naštudovať si aj teóriu literatúry. Stretnutia sa zúčastnilo 8 členov.

Jana Mrázová