Kreatívne leto

V priestoroch multifunkčnej miestnosti v ktorej prebiehajú moderné tvorivé dielne Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa konalo podujatie s názvom KREATÍVNE LETO. Pozvanie prijali deti z letného denného tábora Fun Holidays. Obsahom kreatívnej  dielničky bolo skúmanie  života pod morskou hladinou. Inšpiráciu deti čerpali z Veľkej knihy o morských tvoroch z ktorej sa zároveň dozvedeli nové vedomosti o rôznych druhoch morských živočíchov. Deti si vytvorili dekoratívnu tabuľku s tematikou mora a morských živočíchov. Tvorivá dielňa sa konala v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dátum: 19. 07. 2022
Názov podujatia: Kreatívne leto                                                                                                                                                               Forma: tvorivá dielňa, prezentácia
Cieľová skupina: deti z denného letného tábora Fun Holidays Michalovce
Počet účastníkov: 25 + 3 doprovod
Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová

 

Fotogaléria