Halloween v knižnici

Napriek tomu, že  Halloween je  viac komerčnou aktivitou, môže sa v knižničnej práci  zábavnou formou  využiť na  zaktivizovanie detského čitateľa.  Čítanie príbehov o strašidlách, ježibabách je pre deti  nielen zaujímave, ale aj obohacujúce o krásu a silu literárneho slova. Dňa 29.11.2008 sa detské oddelenie  Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach  premenilo na čarovný les, v ktorom žijú  čarodejníci a čarodejnícki učni. Deti si pripravili nielen čarovné formulky,  strašidelné kostýmy , ale aj  zázračné elixíry, nápoje a iné lahôdky. Započúvali sa do príbehov starých Keltov, Slovanov , vyskúšali si zaklínadla z knihy Tri malé bosorky a prakticky predviedli  „protistrašidelné cvičenia „ podľa  Daniela Heviera . Jeho kniha Strašidelník je  určená pre (ne) bojácne deti. Nedáva zaručené návody ako sa zbaviť strachu, ale poskytuje príležitosť o tom rozprávať. Keď už  deti pomenovali všetkých strachopudov a skamarátili sa so svojimi strašidlami , zábavy nebolo konca kraja. Podarilo sa im vytvoriť príjemnú halloweensku atmosféru so všetkým čo k tomu patrí, vyrezávané tekvičky, netopierie koláčiky, chichotavé cukríky, pavučie lahôdky. Hallowen sa naozaj vydaril, zážitok z čítania a počúvania však bol neopakovateľný.

Iveta Majvitorová