Veľkonočné dobrodružstvo

Sviatky, ktoré majú hĺbku a skutočnú podstatu pretrvajú medzi ľuďmi a dedia sa tak z pokolenia na pokolenie. A práve tieto Veľkonočné sviatky nimi aj sú. Začínajú už od Zeleného štvrtku a pokračujú až po Veľkonočný pondelok. Slovenské zvyklosti a tradície stojí za to nielen poznať, ale je naozaj krásne, ak nimi sebe, aj našim blízkym spestríme sviatky jari. Dňa 05. 04. 2022 navštívilo ZKGZ v Michalovciach 21 žiakov Cirkevnej ZŠ sv. Michala v Michalovciach. Porozprávali sme sa o prípravách na sviatky, prečítali si rozprávku Veľkonočné dobrodružstvo. Deti si vyzdobili Veľkonočné vajíčko podľa svojej fantázie. Na zdobenie sme použili netradičné techniky. Inšpiráciu sme čerpali z kníh detského náučného oddelenia.  

Dátum: 05. 04. 2022
Názov podujatia – Veľkonočné dobrodružstvo
Forma: zážitkové čítanie a tvorivá dielňou
Cieľová skupina: žiaci Cirkevnej ZŠ sv. Michala v Michalovciach
Počet účastníkov: 21
Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová

 

Fotogaléria