Gorazd Zvonický -- Život a dielo významnej osobnosti slovenských dejín a Katolíckej moderny

Gorazd Zvonický --  Život a dielo významnej osobnosti slovenských dejín a Katolíckej moderny  pod týmto názvom sa dňa 6. novembra 2013 konal v spoločenskej sále  Základnej umeleckej školy v Michalovciach seminár pre učiteľov základných a stredných škôl. Hlavnými organizátormi podujatia boli: Dom Matice slovenskej, Zemplínska knižnica G. Zvonického a Základná umelecká škola v Michalovciach. Cieľom seminára bolo predstaviť učiteľom tohto významného rodáka z Močarian, kde ho poznajú pod vlastným menom Andrej Šándor.

Prednášajúci Mgr. Peter Cabadaj, tajomník Matice slovenskej, literárny historik a spisovateľ predstavil učiteľom G. Zvonického ako básnika, prekladateľa, esejistu, zakladateľa Zahraničnej MS v Argentíne, kňaza a učiteľa Slovenského gymnázia A. Bernoláka v Ríme.

Hovorené slovo bolo doplnené premietnutím filmu scenáristu Petra Cabadaja s názvom Rozsievač perál  a tiež Duchovné slovo -- posledný rozhovor košického štúdia Slovenskej televízie s Gorazdom Zvonickým pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky.

V závere seminára jeho účastníci mali možnosť navštíviť Pamätnú izbu Gorazda Zvonického na Močarianskej ulici v Michalovciach, ktorá bola otvorená 6. júla 2013.

Učitelia, ktorí na seminár prišli, hodnotili ho veľmi pozitívne, osobitne vysokú odbornú úroveň prednášajúceho Petra Cabadaja. Vyslovili požiadavku, aby sa semináre takéhoto zamerania pre učiteľov konali častejšie.

Toto podujatie môžeme považovať za vyvrcholenie osláv storočnice narodenia Gorazda Zvonického .

Seminára sa zúčastnilo 61 učiteľov a pozvaných hostí.

                                                                                                          PhDr. Alena Vasiľová


Fotogaléria